Kursbeskrivelse

Om to år blir fossil fyringsolje forbudt!

Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Det er i dag 60.000 - 80.000 oljefyrer i boliger, 20.000 i næringsbygg, samt 75.000 parafinkaminer. Hvilke alternativer har man ved utskifting av fossil oljefyring? Kan vi i tillegg spare penger på å bli mer miljøvennlige?

Dette kurset vil fokusere på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og du vil lære hvilke typiske fallgruver du må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.

Det vil også fokuseres på gode og kostnadseffektive varmepumpeløsninger for nye boliger.

Enkel timeplan:

07.30 – Registrering

08.00 – Velkommen

11.15 – Lunsj

16.00 – Oppsummering av kurset og avslutning

Målgruppe:

Rørleggere, prosjektledere og installatører som skal fjerne en oljefyr og dimensjonere riktig varmepumpe og installere denne i en- og flermannsboliger.

Pris:

Kurspris med rabatt: 2.500,-

Ordinær kurspris: 3.900,-

Pris for lærlinger og og studenter som studerer på heltid: 900,-

NOVAPs medlemmer og NOVAPgodkjente forhandlere deltar til rabattert pris. Alle kursdeltakere som har blitt invitert til kurset gjennom Brødrene Dahl AS samt medlemmer hos Rørentreprenørene Norge får også rabatt på kurset.

Avmelding:

Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

  • Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften (minimum 500 kroner)
  • Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av deltakeravgiften
  • Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursmateriell vil da bli ettersendt.

Avlysning:

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller seminar, forbeholder vi oss retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt kurs- eller seminaravgift blir da selvsagt refundert.

Kommende kurs

Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Det er i dag 60.000 - 80.000 oljefyrer i boliger, 20.000 i næringsbygg, samt 75.000 parafinkaminer. Hvilke alternativer har man ved utskifting av fossil oljefyring? Kan vi i tillegg spare penger på å bli mer miljøvennlige?

Fant ingen aktiviteter.

Foreleser på kurset

David Zijdemans

David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater, Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen og er nå selvstendig næringsdrivende i Zijdemans Consult AS. Han er forfatter av lærebo­ken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

David underviser på teknisk fagskole og holder fagkurs og foredrag for nærmere 1500 personer hvert år rundt om i hele Norge.

David Zijdemans